1. Proč byl stvořen vesmír a bytosti v něm.

Někteří lidé, aby něčemu skutečně uvěřili potřebují důkaz. Víra jiných je vytvářena dogmatickými tvrzeními mocných a jejich loutek. Toto pak vede k manipulaci s lidmi a jejich zotročování.

Je to ale cca 100 let, v jejich čase, kdy poznali novou vědu, kterou nazvali kvantová fyzika a mechanika, a ta v mnohém vyvrátila teze starší tzv Newtonovy fyziku. Přesto je stále hodně lidí, kteří nevěří této fyzice, která částečně poodhalila i duchovní oblasti.

Tedy bratříčku, když to shrnu tak v poslední době lidé objevili, že z 95 % se vesmír skládá z energie, kterou nedokáží pozorovat žádnými jejich přístroji. Nazvali ji tedy černou, nebo tmavou energii. Zjistili zároveň, že tato energie svojí inteligencí ovládá zbylých 5 % viděného vesmíru.  Někteří lidé si uvědomili, že před „Velkým třeskem“ (rozumíme vznikem viditelného vesmíru), byl vesmír vyplněn pouze touto inteligentní tmavou energií zcela

Jak došlo ke vzniku viditelného vesmíru bratříčku? Ty to jistě víš. Mnozí lidé (už v dávných dobách to věděli taky, ale zapomněly), jak pravil Garandal, vidí vznik vesmíru a života takto. Stvořitel (ona zmiňovaná inteligentní a vševědoucí energie) postrádal ověření svého vědění. Vytvořil tedy ze sebe dvě protikladné energie, negativní a positivní, které dnes mnozí nazývají (podle Taoistického učení Jing a Jang).

Tyto dvě síly a jejich neustálý pohyb, pak použil k vytvoření celého viditelného a (hmotného) vesmíru, včetně mnohých bytostí, které ve „hmotě“ ověřuji stvořitelovo vědění a zároveň postupují svými zkušenostmi k osvícení a návratu do zdroje.

A jak tomu bylo na planetě Terra bratříčku?