2. Jak byla vytvořena planeta Terra a lidé

Jak tomu bylo i na planetě Terra, bratříčku? 

Ptal jsem se lidí, zda vědí, jak vznikla tato planeta. Opět jsem slyšel mnoho tezí. Jedna z nich tvrdí, že jakýsi bůh (Co jiná země, to jiné jméno Jehova, Usir, Krišna apod…) stvořil zemi. Nebo že působením gravitace Slunce, se začal do určitého bodu, usazovat hvězdný prach, meteority apod. A oběhem kolem Slunce, se vytvořila koule, která stálým přísunem těchto materiálů rostla. Poté na tuto kouli spadly nějaké aminokyseliny, ze kterých se pak evolucí vytvořila příroda a následně lidé. Všechny takové teorie si v sobě nesou trochu pravdy.

Jsou zde však už lidé, a není jich bratříčku málo, kteří v rámci změn na planetě poznávají pravdu. Vědí již, jak stvořitel, zdroj a zároveň otec i matka veškerého dění ve vesmíru vytvořil ze sebe síly jing a jang, jak tyto síly vytvářejí jemný éter, který slouží jako prvotní stavební esence. Vědí, že vytvořil 7 božstev (nikdy neměli těla), která dohlíží na tvoření pomocí energií v různých stadiích vývoje Universa a také na práci bytostí na různých vývojových vibračních stupních (dimenze). Jak víš bratříčku, jsou ve vesmíru místa, kde vládnou nízké a hluboké vibrace a místa kde jsou vibrace mnohem jemnější a kde se pak osvícené bytostí vrací zpátky ke zdroji.

7 božstev, aby naplnilo přání stvořitele, vyzvalo jemné bytosti s vysokou vibrací, aby z pralátky Éter vytvořili základ pro planetu Terra. Tyto bytosti pak toto místo opustily a přenechaly činnost na vytváření planety bytostem s vibračně nižším potenciálem k dotváření tohoto světa. Poté byla naplněna vůle zdroje k vytvoření podmínek pro život lidí a zvířat. Vše tak bylo učiněno a na planetu byli umístěni zvířata a lidé, jejichž základem je ribonukleová kyselina (DNA). Lidské bytosti, přesto, že disponovaly 12vláknovou čistě krystalickou DNA rotující ve směru božské vibrace se po dlouhé věky přizpůsobovaly životu na planetě Terra. Přes období, kdy byli vysocí 3 metry, až po současnou podobu. Tento vývoj zasahuje do mnohem dávnějších dob (před mnoha miliony let) až po neuvěřitelně vyspělé a moudré civilizace Lemurie a Atlantidy, využívajících své 12vláknové krystalicky čisté DNA ke spojení se zdrojem. Planeta Terra se stala úžasným místem pro život a vývoj každé duše. Byla, je a bude pro duše tím nejlepším v této části vesmíru. Neexistovaly překážky s komunikací bytostí z jiných planet, vyspělejších nebo méně vyspělých. Na planetě Terra, se lidé učili zvyšovat si svoje frekvence a vědomí v křišťálových chrámech. Vše se dělo pod vládou frekvence lásky, spolupráce a sounáležitosti. Všichni lidé cítili propojení se zvířecím světem, mezi sebou a se zdrojem. A živá planeta Terra započala vzestup do 5 a 6 vibrační dimenze.

Jenomže pak nastala ta strašlivá událost, bratříčku. Událost, která změnila stav planety ale i vědomí lidí.

A co se stalo? O tom, bratříčku v příštím dopise.